09173112764

   فرم ارتبــاط با ما
 
 
 
   آدرس

اقامتگاه بوم گردي جورگ(عشايري-روستايي)بارزرو از قبل

شماره تماس : 07132345358 - 09173112764

تعرفه اتاق ها :
دوتخته : 300000 تومان - چهارتخنه : 500000 تومان - شش تخته :750000 تومان - سوئیت زیرشیروانی چهار تخته 550000

طراحی سایت و سئو : مرکز طراحی وب زئوس