09173112764

   فرم ارتبــاط با ما
 
 
 
   آدرس

اقامتگاه بوم گردي جورگ (عشايري-روستايي) بارزرو از قبل

شماره تماس : 07132345358 - 09173112764

تعرفه اتاق ها :
دوتخته : 300000 تومان - چهارتخنه : 500000 تومان - پنج تخته : 625000 تومان - شش تخته :750000 تومان - ده تخته : 1250000 تومان - سوئیت زیرشیروانی چهار تخته 550000 تومان

هر نفر اضافه در هر اتاق کفخواب : 75000 تومان - چادر گروهی و انفرادی هر نفر 75000 تومان

طراحی سایت و سئو : مرکز طراحی وب زئوس