09173112764

گالری جورگ


خانه های قدیمی را دوست دارم چرا که روح تاریخ در آنها دمیده شده است.هر چیزی در اطراف ماعمری دارد،برای گفتن حرف ها دارد، برکت دارد،
هنوز حیاط هست حوض و ماهی و کوزه هست،بانغمه ی آوازخوانی قناری ها و نیز رقص شناور ماهیان هـنوز هـم زندگي هـست و ميتوان جان دوباره گرفت و همچنان ميتوان عطر و بوی چای تازه دم مادر بزرگ را چشید .
خانه پدری همیشه نشانه ی اصالت و خاطرات آدمیان است به خصوص اگر این خانه قدمت و نامی به بلندای تاریخ یک کشور را یدک بکشد. اقامتگاه جورگ یکی از این نشانه های پیوند تاریخ و تغزل و ادب است که میتوان فریاد روح و شکوه فارس را به زیبایی در آن به تماشا كشيد و عظمت و تعالي تاريخ رو نمايان ساخت.
امید است با حضور گرم شما ستون های این اثر هنری همیشه پا برجا باشد.

نویسنده : مدیر سایت
دوشنبه 1 مرداد 1397
    
بازدید: 1927
    
زبان : فارسی
    
طبیعت جورگ
طبیعت جورگ

طبیعت جورگ

پذیرایی
پذیرایی

پذیرایی

کمپ جورگ

نظرات

کمپ جورگ
طراحی سایت و سئو : مرکز طراحی وب زئوس